Diễn đn xe but H Nội

Diễn đn xe but H Nội (http://xebushanoi.com/forum/index.php)
-   43 Ga H Nội TT Đng Anh (http://xebushanoi.com/forum/forumdisplay.php?f=147)
-   -   Cho hỏi về thời gian của xe 43 (http://xebushanoi.com/forum/showthread.php?t=23080)

fakelovevn 12-28-2012 03:07 PM

Cho hỏi về thời gian của xe 43
 
Ai hay đi tuyến xe 43. cho mnh hỏi chuyến cuối từ CV Thống Nhất về Đng Anh th tầm khoảng mấy giờ l qua Cầu chương Dương.

docthan39 12-28-2012 10:44 PM

8h45 bắt đầu chạy lượt cuối :-Mth bạn mn về chỗ no đng anh nếu muộn qu nhỡ xe mnh cho đi nhờ:-)


Múi giờ là GMT +7. By giờ là 07:18 AM.


Diễn đn được xy dựng v pht triển bởi cc thnh vin.
Chng ti sẽ khng chịu trch nhiệm về nội dung đăng tải do người dng đưa ln.
Truy cập, sử dụng trang diễn đn ny nghĩa l bạn đ chấp nhận QUY ĐỊNH ở đy!