Diễn đn xe but H Nội

Diễn đn xe but H Nội (http://xebushanoi.com/forum/index.php)
-   Hỏi/Đp (http://xebushanoi.com/forum/forumdisplay.php?f=4)
-   -   gip em với (http://xebushanoi.com/forum/showthread.php?t=66984)

frankduc1999 02-11-2018 12:55 AM

gip em với
 
em muốn đi từ kim chung /đng anh/ h nội/ đến trung tm SOFL( 365 phố vọng / HAI BA TRUNG/ HANOI. th c tuyến xe bus 1 tuyến no đến gần đ nhất ko ạ. thank


Múi giờ là GMT +7. By giờ là 04:58 AM.


Diễn đn được xy dựng v pht triển bởi cc thnh vin.
Chng ti sẽ khng chịu trch nhiệm về nội dung đăng tải do người dng đưa ln.
Truy cập, sử dụng trang diễn đn ny nghĩa l bạn đ chấp nhận QUY ĐỊNH ở đy!