Diễn đn xe but H Nội

Diễn đn xe but H Nội (http://xebushanoi.com/forum/index.php)
-   17 Long Bin - Sn Bay Nội Bi (http://xebushanoi.com/forum/forumdisplay.php?f=106)
-   -   :X:X:X pic khai trương Hội bus 17 Long bin-Nội bi (http://xebushanoi.com/forum/showthread.php?t=14621)

29x3696 09-16-2012 09:17 PM

1111
 
hoan h=D>=D>=D>=D>=D>
pOng của ch nghe co vẻ đanh đ phết nhỉ

:D:D:D:D

pOng_nhOi_thU 09-16-2012 10:36 PM

Trích:

Nguyn văn bởi 29x3696 (Gửi 210868)
hoan h=D>=D>=D>=D>=D>
pOng của ch nghe c vẻ đanh đ phết nhỉ

:D:D:D:D

bnh thường chu rất mu nhưng cu ln th lại rất hiền m ch =)=)=)=)
chẳng qua vấn đề j m chu đ muốn thẳng th cn lu ms cong được =)=)=)
ni chung về tổng thể chu vẫn l thỏ ngơ ngc =)=)
đụng vo th hơi phiền t thi
chu lun cố gắng hiền m :-):-)

leo_90 10-06-2012 01:02 PM

Trích:

Nguyn văn bởi pOng_nhOi_thU (Gửi 210897)
bnh thường chu rất mu nhưng cu ln th lại rất hiền m ch =)=)=)=)
chẳng qua vấn đề j m chu đ muốn thẳng th cn lu ms cong được =)=)=)
ni chung về tổng thể chu vẫn l thỏ ngơ ngc =)=)
đụng vo th hơi phiền t thi
chu lun cố gắng hiền m :-):-)

kinh,chu lun cố gắng hin m?
dữ th bắt nạt được ai chứ
:D:D:D:D:D:D

pOng_nhOi_thU 10-06-2012 08:37 PM

Trích:

Nguyn văn bởi leo_90 (Gửi 214668)
kinh,chu lun cố gắng hin m?
dữ th bắt nạt được ai chứ
:D:D:D:D:D:D

sao chị cứ sp soi e thế?
hết bn 15 ri 17 huhu :-(
hiền v bản chất e thế rồi, nhưng đời x đẩy nn đang cố gắng k thay đổi qu nhiều.
ai biết e đều bảo e hiền, ngy thơ nhưng k dễ dụ =)
cn k phải dữ để bắt nạt m l để đi lại quyền lợi hoặc bảo vệ điều mik cho l đng
nếu bắt nạt th e sẽ chọn những ng hiền hơn e để gip cho họ đanh đ ln cht :-)

FrancWop 03-10-2019 09:33 PM

X X X pic khai truong H i bus 17 Long bin N i bi
 
At all I do not know, that here and to tell that it is possible


Múi giờ là GMT +7. By giờ là 07:02 PM.


Diễn đn được xy dựng v pht triển bởi cc thnh vin.
Chng ti sẽ khng chịu trch nhiệm về nội dung đăng tải do người dng đưa ln.
Truy cập, sử dụng trang diễn đn ny nghĩa l bạn đ chấp nhận QUY ĐỊNH ở đy!