Diễn đn xe but H Nội

Diễn đn xe but H Nội (http://xebushanoi.com/forum/index.php)
-   HNH KHCH VI PHẠM (http://xebushanoi.com/forum/forumdisplay.php?f=173)
-   -   Như thế ny l đng hay sai (http://xebushanoi.com/forum/showthread.php?t=55644)

Atiso 04-16-2015 01:38 PM

Như thế ny l đng hay sai
 
Chuyện l thế ny: Chiều hm qua mnh đi trn tuyến xe 07 c một chị trẻ đẹp ln xe. Anh Phụ xe hỏi chị mua v x, chị đ qut ln ku l chưa đứng vững m đ thu tiền xe. Khi xe phanh gấp ti của chị văng ra mấy con c mực. Anh Phụ xe liền mời chị xuống xe. Chị c ni l mnh lm đi truyền hnh ny nọ v ku sẽ đưa ln bo ch việc anh Phụ xe đuổi chị xuống vi chị mang c mực ln xe.
Cc bạn cho mnh xin kiến về việc ny với, liệu việc anh phụ xe đuổi chị xuống như vậy l đng hay sai? :-):-):-):-):-)

manhdat 04-16-2015 03:07 PM

C mực ln xe th mi rất kh chịu sẽ ảnh hưởng đến cc hnh khch khc. Nội quy trn xe but cũng ghi r khng được mang đồ tanh hi ln xe rồi.
Nhn vin bn v từ chối phục vụ l đng Atiso

kiwilady 09-05-2017 04:18 PM

Trích:

Nguyn văn bởi Atiso (Gửi 280848)
Chuyện l thế ny: Chiều hm qua mnh đi trn tuyến xe 07 c một chị trẻ đẹp ln xe. Anh Phụ xe hỏi chị mua v x, chị đ qut ln ku l chưa đứng vững m đ thu tiền xe. Khi xe phanh gấp ti của chị văng ra mấy con c mực. Anh Phụ xe liền mời chị xuống xe. Chị c ni l mnh lm đi truyền hnh ny nọ v ku sẽ đưa ln bo ch việc anh Phụ xe đuổi chị xuống vi chị mang c mực ln xe.
Cc bạn cho mnh xin kiến về việc ny với, liệu việc anh phụ xe đuổi chị xuống như vậy l đng hay sai? :-):-):-):-):-)

Mnh nghĩ như thế l chị kia sai r rng rồi. Quy định l khng được mang vật nui v thức ăn hi tanh ln xe m, sẽ dễ gy mất vệ sịnh cho người xung quanh, đấy l cn chưa ni tới những người bị say xe nữa. Họ m ngửi mấy ci mi đ v chắc cn say hơn qu =)

vanphuccity 10-02-2018 09:47 AM

cho xuống l đng rồi mak

dongphuchaiphongmoi 11-28-2018 10:46 AM

Trích:

Nguyn văn bởi Atiso (Gửi 280848)
Chuyện l thế ny: Chiều hm qua mnh đi trn tuyến xe 07 c một chị trẻ đẹp ln xe. Anh Phụ xe hỏi chị mua v x, chị đ qut ln ku l chưa đứng vững m đ thu tiền xe. Khi xe phanh gấp ti của chị văng ra mấy con c mực. Anh Phụ xe liền mời chị xuống xe. Chị c ni l mnh lm đi truyền hnh ny nọ v ku sẽ đưa ln bo ch việc anh Phụ xe đuổi chị xuống vi chị mang c mực ln xe.
Cc bạn cho mnh xin kiến về việc ny với, liệu việc anh phụ xe đuổi chị xuống như vậy l đng hay sai? :-):-):-):-):-)

Biết đu nếu m chị kia khng gy ci vụ thu tiền sớm th phải chăng k bị pht hiện c mực?


Múi giờ là GMT +7. By giờ là 01:18 PM.


Diễn đn được xy dựng v pht triển bởi cc thnh vin.
Chng ti sẽ khng chịu trch nhiệm về nội dung đăng tải do người dng đưa ln.
Truy cập, sử dụng trang diễn đn ny nghĩa l bạn đ chấp nhận QUY ĐỊNH ở đy!