Diễn đn xe but H Nội

Diễn đn xe but H Nội (http://xebushanoi.com/forum/index.php)
-   ĐIỂM BO (http://xebushanoi.com/forum/forumdisplay.php?f=91)
-   -   (http://xebushanoi.com/forum/showthread.php?t=67565)

AntonioGog 09-17-2019 12:47 PM


 


, , .: - . , , — , . — , . , , .

. . , 20 . ., .

, , 1- — 17 %, 2- — — 15 %, — — 10 %.

, , , , . . — .


Múi giờ là GMT +7. By giờ là 03:57 PM.


Diễn đn được xy dựng v pht triển bởi cc thnh vin.
Chng ti sẽ khng chịu trch nhiệm về nội dung đăng tải do người dng đưa ln.
Truy cập, sử dụng trang diễn đn ny nghĩa l bạn đ chấp nhận QUY ĐỊNH ở đy!