Diễn đn xe but H Nội

Diễn đn xe but H Nội (http://xebushanoi.com/forum/index.php)
-   15 BX Gia Lm - Phố Nỉ (http://xebushanoi.com/forum/forumdisplay.php?f=126)
-   -   hoi (http://xebushanoi.com/forum/showthread.php?t=42726)

xthaibidv 01-01-2014 11:20 AM

hoi
 
xe bus 15 từ 1.1.2014 chuyển về bến xe gia lm m chẳng nhận được thng bo g từ cng ty xe bus cả


Múi giờ là GMT +7. By giờ là 11:42 AM.


Diễn đn được xy dựng v pht triển bởi cc thnh vin.
Chng ti sẽ khng chịu trch nhiệm về nội dung đăng tải do người dng đưa ln.
Truy cập, sử dụng trang diễn đn ny nghĩa l bạn đ chấp nhận QUY ĐỊNH ở đy!