Diễn đn xe but H Nội

Diễn đn xe but H Nội (http://xebushanoi.com/forum/index.php)
-   42 BX Kim Ngưu - Đức Giang (http://xebushanoi.com/forum/forumdisplay.php?f=146)
-   -   selected ai đy nhỉ?? (http://xebushanoi.com/forum/showthread.php?t=19650)

Traibom_yeu 07-25-2012 08:12 AM

selected ai đy nhỉ??
 
Cu 1: Px no đẹp zai nhất tuyến :
A : A Việt (2671)
B : A Huy (2662)
C : A Hiếu (2672)
Cu 2: Px no hiền nhất tuyến :
A : A Hưng (2674)
B : A Sang (2675)
C : A Tuyn (2657)
D : A Vũ (2674)
Cu 3: Lx v Px no kh tnh nhất tuyến :
A : Ch Thường (2662)
B : A Ph (2671)
C : Ch Phương (2674)
Cu 4: Bạn thch đi xe no nhất :
A :2671
B :2672
C :2674
D :2675
E :Một kiến khc

8-)8-)8-) :-SS:-SS:-SS

nhocxinh91 09-23-2012 11:48 PM

ti thch đi xe 2675 ca chiều

Yn Beo 09-24-2012 11:03 AM

cu1: B nhưng e ngkĩ nn thm đáp án D. Cu2: B- chị ơi, a.Tuyn chuỷn hẳn sang 66 r. Cu 3 em chịu. Cu 4: E- em thích đi 2665

Phu_xe 09-24-2012 10:28 PM

:-) =d>=d>=d>
----Tự động gộp hai bi lin tiếp-----
Thấy em nhocxinh91 vo 42 comment> t m qu đi ko bt l ai nữa :D

nhocxinh91 09-24-2012 11:10 PM

22222222222222222222222222222
----Tự động gộp hai bi lin tiếp-----
px 42 e m biết hết

Yn Beo 09-25-2012 06:27 AM

đúng r, nhóc kia chỉ thích đi 2675 thi mà

Traibom_yeu 10-23-2012 09:10 AM

ca nhc ny thch a trinh nh ta rui.a ấy c vợ ri nha.thch a 2675 sng đi

24_6637 10-23-2012 11:41 PM

anh trinh th lấy đu ra vợ..linh ta linh tinh=)

Traibom_yeu 10-24-2012 07:03 AM

ở cng nh k phải l vợ th l g hả bạn

thatnhucuoi 10-30-2012 02:14 PM

em l ai thế hả nhc oi


Múi giờ là GMT +7. By giờ là 05:03 PM.


Diễn đn được xy dựng v pht triển bởi cc thnh vin.
Chng ti sẽ khng chịu trch nhiệm về nội dung đăng tải do người dng đưa ln.
Truy cập, sử dụng trang diễn đn ny nghĩa l bạn đ chấp nhận QUY ĐỊNH ở đy!